Polityka Prywatności

Naszym celem jest przetwarzanie danych osobowych, które są odpowiednie i nie nadmierne w stosunku do celu, w jakim je gromadzimy. Wierzymy, że nasze działania są przejrzyste w zakresie, rodzaju danych osobowych, które zbieramy i celu, w jakim to robimy. Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, tylko wtedy, gdy mamy do tego prawo i zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
I. Administratorem Państwa danych osobowych jest
WERNER MARZANNA RYMERA SZEŚĆ
z siedzibą ul. Rymera 6, 42-600, Tarnowskie Góry

W sprawie ochrony swoich danych osobowych zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail kontakt@rymera6.pl lub pisemnie na adres: Rymara 6 ul. Rymera 6, 42-600, Tarnowskie Góry
II. Jakie dane i w jakim celu gromadzi restauracja ?
Państwa dane osobowe zbieramy w celu :

 1. realizacji usługi, w przypadku przyjęcia rezerwacji lub zamówienia z dowozem prosimy o imię, nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail jak również w przypadku dowozu adres miejsca, do którego mamy dostarczyć zamówienie. Podanie danych ma charakter dobrowolny ale jest konieczne do zawarcia umowy. Podstawą prawną naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. wykonania ciążących na nas Administratorze obowiązków prawnych w związku w ustawami podatkowymi, kiedy prosimy o dane niezbędne do wystawienia faktury. Podstawą prawną naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu Podstawą prawną działania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. monitorowania osób dla ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie restauracji. Podstawą prawną działania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
III. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Swoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
IV. Okres przechowywania danych
 1. Państwa dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową.
 2. zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 6 dni do nadpisania.
V. Odbiorcy danych
Do Państwa danych może mieć dostęp nasze biuro podatkowe jeśli poproszą Państwo o fakturę sprzedaży lub hostingodawca gdy informacje przesyłacie Państwo za pomocą poczty elektronicznej.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwo:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO